Vilkår og betingelser

Sådan får du mest ud af at være medlem hos Omnihorse

 

 

Nedenfor finder du de generelle vilkår for brugen af Omnihorse og alle hjemmesidens underdomæner og aliasser af disse domæner (Herefter benævnt under ét ” Omnihorse”) Ved brug af Omnihorse, er det vigtigt at være opmærksom på, at selvom Omnihorse er et lukket online fællesskab, kan alle oplysninger om dig, og alt det du uploader, både ses, kopieres, bruges og videreformidles af andre.


Ved registrering som bruger på Omnihorse gives der samtykke til følgende generelle vilkår og betingelser:

DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER - GVB

1. OMRÅDE

 

1.1 Bestemmelserne vedrørende de GVB, regulerer hele det juridiske forhold mellem den gyldigt registrerede bruger (herefter ”brugeren”) og Omnihorse og de GVB gælder for alle tjenester, der leveres til brugeren, eller tilbydes på Omnihorse og gælder yderligere alle brugerens handlinger, indhold eller andet materiale som relaterer sig til Omnihorse. De komplette og gyldige GVB er tilgængelige i en printvenlig og opbevaringsvenlig version på Omnihorse under ”Vilkår og betingelser 

1.2 Brugeren indgår denne kontrakt ved benyttelse af tjenesterne på Omnihorse. Når de GVB nævner/omtaler andre brugere af Omnihorse, vil GVB også regulere interaktionen/samspillet mellem disse brugere. Ingen brugere skal imidlertid gøre rettigheder gældende mod andre brugere, i henhold til denne aftale/kontrakt, uden forudgående samtykke fra Omnihorse                   

1.3 Omnihorse forbeholder sig retten til at korrigere/ændre de GVB til enhver tid, så længe disse ændringer er baseret på berettigede interesser. Omnihorse skal underrette om eventuelle ændringer af de GVB til brugeren via brugerens e-mailadresse og/eller ved at sende en meddelelse til brugerens personlige indbakke i hans/hendes ’Medlemskabs Sektion” og/eller på Omnihorse og/eller ved at informere om dette forhold, så snart brugeren logger ind på Omnihorse    

 

2. YDELSER

2.1 Omnihorse tilbyder brugeren en online platform, der indarbejder tekniske applikationer, som giver brugeren mulighed for at oprette/etablere kontakt og udveksle information med andre brugere. Denne tjeneste, som er tilgængelig via Omnihorse, indbefatter upload, download og deling af indlæg vedrørende materialer og informationer som Omnihorse, brugerne eller andre brugere ønsker at dele på Omnihorse.       

2.2 Omnihorse tager ikke part i nogen form for kommunikation mellem brugere og vil desuden ikke blive holdt ansvarlig for, eller tage parti, i nogen aftaler som brugere stifter ved kommunikationsudveksling på Omnihorse. Principperne som er fremsat i dette afsnit, vil også gælde alle aftaler mellem brugere og tredjeparts tjenesteudbydere, der yder supplerende tjenester indlejret i eller forbundet til Omnihorse. Disse tredjeparts tjenesteudbydere agerer uafhængigt af Omnihorse, og Omnihorse ifalder hermed intet ansvar for tredjeparters handlinger eller undladelser. 

2.3 Brugere som ønsker at benytte de tjenester som tilbydes på Omnihorse, har muligheden for at tilmelde sig et betalt premium medlemskab på Omnihorse.  

2.4 Tjenesterne omfatter tilbud om deltage i bestemte grupper og undergrupper og andre fora eller grupper på Omnihorse. Brugeren anerkender, at disse grupper kan oprettes af andre brugere af tjenesten, og i overensstemmelse hermed, at den gruppeansvarlige frit kan vælge, om medlemmer kan blive optaget i gruppen, og om de kan forblive i gruppen. Omnihorse er ikke ansvarlig eller hæfter for deltagelsen eller handlinger fra brugeren eller andre brugere, herunder den gruppeansvarlige, i gruppen.   

2.5 Omnihorse forbeholder sig retten til at ændre tjenesterne, eller tilbyde andre tjenester end de tjenester der blev tilbudt på tidspunktet for brugerens registrering, til enhver tid, forudsat at disse ændringer er baseret på en saglig begrundelse. Der foreligger ingen forpligtelse for Omnihorse til at give en personlig underretning af nogen form for ændringer af tjenester til brugeren. Dette vil blive meddelt på websiden.

2.6 Brugeren accepterer, at det er teknisk umuligt at tilbyde eller garantere brugeren en 100% tilgængelighed af Omnihorse. Omnihorse vil foretage en rimelig indsats for at opretholde lokalsidene tilgængelige uden uplanlagt/uforventede afbrydelser. Imidlertid kan vedligeholdelse, sikkerhed eller andre planlagte aktiviteter, og/eller begivenheder udenfor Omnihorses rimelige kontrol (eks. forstyrrelser i det offentlige kommunikationsnet, strømsvigt etc.) forårsage midlertidige afbrydelser eller andre fejl i tjenesterne.

 

3. REGISTRERING

3.1 For at tilmelde sig som bruger på Omnihorse, skal brugeren gennemføre registreringsproceduren på Omnihorse. Ved at udfylde registreringsproceduren, giver brugeren hermed samtykke til at indgå en aftale om benyttelse af tjenesterne. Omnihorse accepterer dette tilbud ved at aktivere brugerens medlemskab og personlige konto. 

3.2 Brugeren garanterer at registreringsoplysningerne til Omnihorse som er fremlagt er fuldstændig og sandfærdige. Brugeren må ikke anvende pseudonymer eller kælenavne, imidlertid kan Omnihorse dog tillade undtagelser efter eget skøn. Brugeren skal holde sin profil opdateret, særligt i henhold til brugerens e-mailadresse. Brugeren skal sikre, at Omnihorse kan komme i kontakt med brugeren når som helst, via de kontaktoplysninger, som er angivet af brugeren i brugens profil på Omnihorse.

3.3 Ved registrering som bruger på Omnihorse, giver brugeren samtykke til, at Omnihorse må kontakte ham eller hende omkring alle de forhold og aktiviteter, der forgår i på Omnihorse. Det vil sige e-mails og notifikationer med:

  1. almindelige nyheder og opdateringer fra Selskabet, herunder informationer og tilbud vedrørende Community, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Community,
  2. informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Community,
  3. informationer og invitationer til events afholdt af Selskabet eller medlemmer i Community.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket nederst i hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer via din PC, telefon eller tablet.

3.4 Omnihorse forbeholder sig retten til at nægte medlemskab af enhver form for bruger for enhver eller ingen grund.

3.5 Brugeren bekræfter ved registrering, at brugeren er myndig på tidspunktet for registrering og har ikke allerede registreret sig på Omnihorse, dvs. kun er i besiddelse af én brugerkonto.

3.6 Brugerkonti er ikke overdragelige, da de er personlige.

3.7 Under registrering skal brugeren angive en adgangskode, som de vil skulle bruge til at identificere sig selv, for at kunne få adgang til websitet, tjenesterne og brugerens personlige konto. Brugeren er ansvarlig for at holde adgangskoden hemmelig og afværge andre personer i at få adgang til brugerens konto via denne adgangskode. Brugeren skal straks underrette Omnihorse om enhver form for uberettiget brug af brugeres adgangskode, konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Brugeren skal straks underrette Omnihorse, såfremt der forekommer enhver form for mistanke om at brugerens adgangskode bliver benyttet af tredjemænd. Omnihorse vil ikke ifalde ansvar ved tab eller skade som følge af brugerens manglende opfyldelse/overensstemmelse med dette afsnit.

3.7 Såfremt brugeren overtræder bestemmelserne i afsnit 3, vil Omnihorse være berettiget, med saglig begrundelse, til at opsige indeværende aftale med øjeblikkelig virkning, blokere brugerens konto og/eller forhindre brugerens yderligere benyttelse af tjenesterne og websiderne.

 

4. PRISER OG BETALING

4.1 Priserne for medlemskab er angivet på Omnihorse. Det samlede beløb skal betales ved fakturering, og kan betales ved benyttelse af betalingsmetoder, som stilles til rådighed af Omnihorse. Brugeren er opmærksom på det faktum og accepterer således, at ved online betalinger (dvs. betaling via kreditkort) vil alt data (eks. navn, kreditkortnummer, udløbsdato, bankoplysninger, etc.) som er nødvendig for korrekt behandling af betaling, blive overført til tredjemænd, der er involveret i gennemførelsen af betalingen (eks. udbyder af betalingsprogram, kortindløser og banken, der udsteder kredit-/betalingskortet.)     

4.2 Omnihorse forbeholder sig retten til at ændre priserne på fremtidige bestemmelser af ydelserne. Enhver prisændring vil træde i kraft én (1) måned efter underretning er meddelt på Omnihorse.

4.3 Brugeren accepterer, at ville modtage enhver faktura via sin personlige e-mail.

 

5. BRUGERENS FORPLIGTELSER

5.1 Brugeren skal udelukkende levere sandfærdige og nøjagtige personlige, sociale og professionelle oplysninger. Brugeren må ikke anvende nogle kælenavne eller pseudonymer til at identificere sig selv. 

5.2 Brugeren må ikke bruge, uploade, sende, e-maile, videregive, videreformidle eller på anden vis stille til rådighed (særligt rettet mod andre brugere), eller få andre stillet til rådighed på Omnihorse, noget form for indhold som bryder med love eller vedtægter i alle henseender (ulovligt indhold), såsom, men ikke begrænset til:

5.2.1 Indhold som overtræder tredjeparts rettigheder - eks. ophavsret, ydeevne og erhvervsmæssige ejendomsrettigheder såsom varemærker, patenter, registrerede designs, designrettigheder og andre rettigheder, eks. navne- og personlighedsrettigheder;

5.2.2 Indhold som er krænkende, injurierende eller ærekrænkende uanset om det sagte indhold er rettet mod ansatte hos Omnihorse, andre virksomheder eller en anden bruger;

5.2.3 Indhold og handlinger der, overtræder det strafferetlige regelsæt, fremmer anti-forfatningsmæssige organisationer eller fremviser sådanne organisationers insignier; indhold der lovpriser vold; racisme, pornografi, sexistisk indhold; indhold der er skadeligt for unge personer; indhold om trafficking af narkotika, opfordre til eller bagatellisere indtagelse af narkotika, opfordre til strafbare handlinger, gambling, fornærmelser eller bagtalelse, ærekrænkelse, etc.;

5.2.4 Indhold som fremmer enhver form for handelspraksis vedrørende urimelig konkurrence, herudover progressiv kundeopkøbspraksis (såsom kædefordelingssystemer, salg på flere niveauer og pyramidesalg);   

5.2.5 Indhold der kan virke irriterende, anmassende eller chikanerende på en anden bruger

5.2.6 Indhold som rummer information for hvem brugeren ikke har ret til at offentliggøre eller stille til rådighed i henhold til enhver lov eller i henhold til kontraktuelle eller betroede forhold (såsom ejendomsretlige og fortrolige informationer, insideroplysninger mv.  

5.2.7 Indhold som indeholder firmalogoer. Dette forhold gælder ikke for medarbejdere fra Omnihorse, som måtte bruge firmaets logo.

5.2.8 Indhold der har til hensigt at afbryde, forstyrre, ødelægge, begrænse eller forringe tjenester på Omnihorse eller funktionaliteten af enhver computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr, særligt gennem robotter, spiders, spamming, DOS-angreb, kædebrev, junk mail, scripts osv.  

5.3 Ved brug af fællesskabets tjenester, skal brugeren overholde Omnihorses retningslinjer.

Respekt betyder meget i Omnihorse, så venligst overholde dette, når du opretter indlæg.

5.4. Brugeren må ikke:

5.4.1 Sende identiske beskeder til mere end én (1) bruger på Omnihorse.

5.4.2 Sløre oprindelsen af enhver form for kommunikation via tjenesterne eller sløre brugerens egen identitet ved anvendelse af tjenesterne i enhver henseende.

5.4.3 Være ulydig overfor de krav, procedurer, politikker eller regler der er vedtaget for benyttelsen af Omnihorses tjenester.

5.4.4 Forstyrre eller afbryde tjenesterne på Omnihorse, dens servere eller de generelle vilkår og betingelser for communitiet, som er forbundet til Omnihorse. Brugeren må ikke deltage i handlinger som forringer/svækker anvendeligheden af Omnihorse infrastruktur, særligt de handlinger som vil kunne overbelaste den nævnte infrastruktur.   

5.4.5 Blokere, overskrive, ændre eller kopiere indhold på Omnihorse, med mindre de pågældende handlinger er en nødvendighed for den rette/behørige anvendelse af tjenesterne. Brugen af enhver form for søgemaskine-teknologi anses ikke som værende en nødvendighed for den behørige anvendelse af tjenesterne og er derfor forbudt;

5.5 I tilfælde af Omnihorse har god grund til at tro, at brugeren har misligholdt sine forpligtelser i henhold til dette afsnit 5, accepterer brugeren, at Omnihorse er berettiget til at gennemgå brugerens personlige data, kommunikation og netværk, kun i det omfang som det kræves for at bekræfte en sådan misligholdelse.   

 

6. RETTIGHEDER TIL OMNIHORSE

6.1 Brugeren giver Omnihorse samtlige nødvendige rettigheder i relation til indhold, for at opfylde formålet med denne aftale.

6.2 Særligt giver brugeren Omnihorse den licensafgift-frie, tidsubegrænsede, uigenkaldelige, ikke eksklusiv, universelt overdragelige og fuldstændige underlicenserede ret til at:  

6.2.1 Opbevare alt indhold (særligt billeder, videoer, beskeder, etc.), som er uploadet eller delt, i løbet af perioden, hvor Omnihorse er blevet benyttet, i elektronisk form. Personlige oplysninger såsom billeder af brugeren, navne etc. vil blives slettet, såfremt brugeren adspørger Omnihorse om dette.

6.2.2 At gøre ikke-personlige, anonyme materialer tilgængelige for andre brugere uden for Omnihorse og tredjeparter, at formidle det samme til andre brugere og tredjeparter efter anmodning ved download, og yderligere tillade andre brugere og tredjeparter at fremstille virtuelle eller fysiske kopier af dette indhold til deres personlige eller andres egen brug. 

6.2.3 At kopiere, udbrede, gøre generelt tilgængelig, og udsende alt uploadet indhold, så længe det er ikke-personligt og anonymiseret, på alle websteder eller andre platformer eller tjenester der kontrolleres af Omnihorse (særligt TV, reklame, trykte medier, radio, internet, mobilt netværk, nyhedsbreve)

6.2.4 At behandle indhold, i en for Omnihorse, brugervenlig form, og til at gøre samme ikke-personlige, anonyme materialer/informationer tilgængelig for forskning og behandle det samme, således at andre brugere og tredjeparter kan tilgå det til hver en tid.  

6.2.5 At ændre, mindske, blokere eller udelukke adgang til, og slette indhold, der afgives af brugeren. 

6.3 I henseende til enhver ovenfor forklaret indhold, vil brugeren, ved registrering på Omnihorse, give afkald på at kunne gøre moralske rettigheder gældende, i så vid udstrækning som loven tillader det, særligt med hensyn til krænkelser gennem ændringer af indhold udført af Omnihorse eller af tredjeparter.    

6.4 Ved registrering garanterer brugeren, i henhold til alt indholdet leveret af brugeren, at brugeren er indehaver af de tilsvarende immaterielle rettigheder eller er berettiget til brug af disse. Brugeren garanterer også at overdrage brugsrettigheder (særligt til offentliggørelse, gengivelse og formidling) i det omfang det er nødvendigt. Dette krævet i henhold til de GVB og de ændringer som løbende sker, som et led i benyttelsen af indholdet på Omnihorse uden krænkelse/tilsidesættelse af tredjepartsrettigheder.  

6.5 Ved registrering erkender brugeren Omnihorse ret til at offentliggøre billeder eller filmoptagelser, taget til arrangementer eller private arrangementer med relation til Omnihorse, på Omnihorse og/eller på enhver platform som er godkendt af Omnihorse. Såfremt brugeren ønsker at nægte ovenstående, skal brugeren tydeligt udtrykke dette ønske til fotografen eller kameramanden før eller under arrangementet eller aktiviteten. Såfremt brugeren ønsker at Omnihorse, skal fjerne et allerede offentliggjort billede på Omnihorse, skal brugeren kontakte Omnihorse.

 

7. FRALÆGGELSE AF ANSVAR FOR BRUGERENS OG TREDJEPARTS INDHOLD

7.1 Omnihorse vil ikke være ansvarlig for indhold, der leveres af, eller stilles til rådighed af Omnihorse brugere, dette inkluderer brugerens eget indhold. Særligt vil Omnihorse ikke garantere, at sådant indhold er retmæssigt, sandt eller nøjagtigt, eller at det opfylder eller tjener et bestemt formål.

7.2 Såfremt brugeren finder indhold stødende, forkasteligt, ubehageligt, eller et brud på brugerens eller en tredjeparts rettigheder, eller ulovlig på anden måde, skal brugeren kontakte Omnihorse. Omnihorse vil herefter undersøge klagerne og overtrædelserne af dets politikker og træffe passende foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, udstedelse af advarsler, fjernelse eller blokering af indhold eller ophævelse af konti og/eller abonnementer.

7.3 Brugeren erkender, at websiden Omnihorse indeholder og leverer indhold fra tredjepartsleverandører såvel som links til tredjeparter (tilsammen tredjeparts indhold). Omnihorse er ikke ansvarlig for sådant tredjeparts indhold.

 

8. BETINGELSER FOR OPSIGELSE OG TILBAGEBETALING AF FORSKUDSBETALINGER

8.1 Disse GVB er gyldige og bindende, så længe brugeren benytter tjenesterne.

8.2 Begge parter kan uden grund opsige medlemskabet ved/til udløbet af den minimumsperiode, som brugeren valgte i løbet af registreringsprocessen, eller ved/til udløbet af hver fornyelsesperiode, ved at give meddelelse herom før udløbet af den respektive periode.  

8.3 Omnihorse kan, ved skriftlig meddelelse til den anden part, opsige denne aftale med saglig begrundelse, under hensyntagen til enhver omstændighed i den enkelte sag og afveje hvert parts interesser mod hinanden, herunder også overveje yderligere hensigtsmæssige foranstaltninger som fremsat i afsnit 8.4. For Omnihorse, gælder dette især tilfældet, hvis:

8.3.1 Brugeren, ved benyttelsen af tjenesten, ikke overholder ethvert anvendeligt lovbestemt krav eller væsentlige kontraktlige forpligtelser som fremsat i de GVB.

8.3.2 Hvis brugerens aktiviteter, i relation til Omnihorse, i væsentlig grad forringer omdømmet af Omnihorse websider eller Omnihorse generelt.

8.4 I overensstemmelse med afsnit 8.3 omhandlende saglig begrundelse og uanset Omnihorse ret til opsigelse af aftalen, er Omnihorse berettiget til at:

8.4.1 Slette eller blokere indholdet som brugeren har delt,

8.4.2 Sende brugeren en meddelelse med angivelse af årsagen og krav om afhjælpning af årsagen, eller

8.4.3 Blokere brugerens adgang til tjenesterne.

8.5 Brugeren har ingen ret til at kræve tilbagebetaling af forskudsbetalinger foretaget af brugeren, såfremt Omnihorse har opsagt aftalen eller blokeret brugerens adgang med saglig begrundelse i overensstemmelse med afsnit 8.

 

9. PRIVATLIV

9.1 Omnihorse anerkender, at alle personlige data afgivet af brugeren til Omnihorse, er yderst vigtige for brugeren. Omnihorse overholder alle gældende lovbestemmelser vedrørende databeskyttelse. Omnihorse videregiver ikke og/eller afslører ikke på nogen anden måde brugerens personlige oplysninger til nogen tredjepart uden samtykke, med mindre Omnihorse er forpligtet til at afsløre oplysningerne til tredjeparter, i henhold til enhver relevant lovbestemt lovgivning, særligt regerings- eller tilsynsmyndigheder, eller hvis overførslen af data er nødvendig for driften af betalingsprocedurerne/debiteringsprocedurerne som beskrevet i afsnit 4.1 ovenfor. Yderlige detaljer om Omnihorse håndtering og behandling af brugerens personlige oplysninger er fremsat i Omnihorse privatlivspolitik for brugen af tjenesterne.

 

10. OMNIHORSES ANSVAR

10.1 Med forbehold for bestemmelserne som er fremsat i dette afsnit, er Omnihorse kun ansvarlig for skader, uanset årsagen til handlingen, herunder erstatning, som: 

  • er forårsaget af uagtsom overtrædelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse, som skal udføres på behørig vis for opfyldelsen af det kontraktmæssige formål og hvilken opfyldelse brugeren under normale omstændigheder kan påberåbe sig, eller
  • Er forårsaget af grov uagtsomhed, eller
  • Forsætlig pligtforsømmelse af Omnihorse

10.2 I det omfang Omnihorse holdes ansvarlig i henhold til det foregående afsnit, er Omnihorse forpligtelse/ansvar begrænset til de typiske skader, som Omnihorse med rimelighed kunne forudse på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, baseret på omstændigheder, som Omnihorse var velvidende omkring, på dette tidspunkt, dog forudsat, at denne begrænsning ikke finder anvendelse såfremt skaden er forårsaget af Omnihorse grove uagtsomhed eller forsætlige pligtforsømmelse.   

10.3 Omnihorse er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, hændelige/tilfældige eller indirekte skader medmindre disse skader er forårsaget af Omnihorse grove uagtsomhed eller forsætlige pligtforsømmelse.

10.4 Intet i dette afsnit 10 skal begrænse Omnihorse ansvar for personskader og tingsskade.

10.5 Omnihorse leverer kun den tekniske infrastruktur, som er nødvendig for, at brugerne kan kommunikere og interagere med andre brugere. Hver bruger er alene ansvarlig for sin adfærd og sin interaktion med andre brugere. Særligt vil Omnihorse ikke gennemføre en baggrundsundersøgelse af brugerne og vil desuden ikke verificere nogle tilkendegivelser/erklæringer fra brugerne. Hermed vil Omnihorse ikke være ansvarlig for nogen brugers adfærd og interaktion med andre brugere. 

10.6 Endvidere stiller Omnihorse kun infrastrukturen til rådighed, som er nødvendig for brugerne for at kunne organisere/arrangere offentlige fællesarrangementer eller private fællesarrangementer eller at interagere med hinanden, men arrangerer/afholder ikke sådanne arrangementer eller aktiviteter. Disse arrangementer eller aktiviteter er udelukkende organiseret af andre medlemmer (i det efterfølgende omtalt som ”aktivitetskoordinatorer”)  på frivillig basis. Derfor vil Omnihorse, som foreskrevet heri, under ingen omstændigheder ifalde juridisk ansvar for skader relateret til sådanne arrangementer eller aktiviteter eller anden form for interaktion mellem brugerne. Omnihorse vil heller ikke være juridisk ansvarlige for den opførsel eller de handlinger som Omnihorse brugere, eller enhver anden deltagende under sådanne arrangementer eller aktiviteter. 

10.7 Aktivitetskoordinatorerne har på ingen måde juridisk tilknytning til Omnihorse og især ikke medarbejderne hos Omnihorse. Aktivitetskoordinatorerne repræsenterer ikke Omnihorse som midlertidigt ansatte. Omnihorse vil således ikke ifalde noget ansvar eller nogen forpligtelse for skader som følge af den opførsel eller de handlinger som aktivitetskoordinatorerne udfører. Ikke desto mindre vil afsnit 10.1, 10.2 og 10.3 også gælde, til fordel for aktivitetskoordinatorerne, med det tillæg at deres forpligtelse for mild uagtsomhed helt skal udelukkes. De vil heller ikke være ansvarlige for den opførsel eller de handlinger som Omnihorse brugere eller andre deltagende udfører under sådanne arrangementer eller aktiviteter.

10.8 Ambassadørerne, specialisterne og andre samarbejdspartnere er på ingen måde juridisk tilknyttet til Omnihorse og særligt ikke medarbejdere hos Omnihorse. Ambassadørerne, specialisterne og andre samarbejdspartnere repræsenterer ikke Omnihorse som midlertidige ansatte. Således vil Omnihorse ikke ifalde noget ansvar eller påtage nogen forpligtelse for skader som følge af opførslen eller handlinger fra Ambassadørerne, Specialisterne eller andre samarbejdspartnere. Ikke desto mindre vil afsnit 10.1, 10.2 og 10.3 også gælde, til fordel for Ambassadørerne, Specialisterne og andre samarbejdspartnere, med tillæg af at deres forpligtelse for mild uagtsomhed helt skal udelukkes. De er heller ikke juridisk ansvarlige for den opførsel eller de handlinger som Omnihorse brugere eller andre deltagende udfører under de officielle fællesarrangementer.

10.9 I det omfang, de ovennævnte afsnit fra afsnit 10.1 til 10.8, fastsætter undtagelser eller begrænsninger af Omnihorse ansvar, skal disse afsnit også finde anvendelse for Omnihorse repræsentanter og medarbejdere samt dets stedfortrædere.

 

11. SKADESLØSHOLDELSE/GARANTISTILLELSE/SKADESFRIHOLDELSE

11.1 Brugeren skal holde Omnihorse skadesløs og ikke ansvarlig for, påstande om overtrædelse af tredjepartsrettigheder som brugeren er ansvarlig for, eller enhver skade som er forårsaget af brugeren ved misligholdelse af de kontraktretlige forpligtelser. Særligt skal brugeren holde Omnihorse skadesløs, og ikke ansvarlig, for krav fra tredjeparter som følge af enhver ulovlig handling af brugeren, især med hensyn til indhold leveret af brugeren som krænker tredjepartsrettigheder eller på anden vis ulovligt indhold. For så vidt en sådan krænkelse af rettigheder fører til retssager, skal brugeren, som resultat heraf, bære omkostningerne afholdt af Omnihorse, herunder sags- og advokatomkostninger.

 

12. KOMMUNIKATIONSMETODER MED BRUGEREN

12.1 Med mindre andet er angivet i de GVB, skal brugeren fremsende alle meddelelser til Omnihorse og skal kommunikere med Omnihorse via de kommunikationskanaler,der stilles til rådighed af Omnihorse.

 

13. DIVERSE

13.1 Hvis en bestemmelse i de GVB er, af en eller anden grund, ugyldig og/eller uden retskraft, forbliver de resterende bestemmelser gyldige og retskraftige i det omfang loven tillader det. Den samme følgevirkning finder anvendelse ved utilsigtede mangler i de GVB.

13.2 Opfyldelsesstedet i medfør af de GVB er Omnihorse primære forretningssted.

13.3 Kompetenceområdet, i det omfang juridisk tilladeligt, er København, Danmark. Dette svækker ikke den kompetente forbrugerdomstol ved juridiske uoverensstemmelser.

13.4 Med mindre andet er fremsat i dette afsnit, skal de GVB og kontraktforholdet reguleres af Dansk lovgivning, med undtagelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb (CISG)

 

14. FORBRUGERENS FORTRYDELSESRET

14.1 Hvis en bruger benytter tjenesterne til et formål, som ikke er relateret til sin erhvervs- eller freelanceaktivitet, vil følgende bestemmelser finde anvendelse for disse, når brugerne har deres sædvanlige bopæl i EU eller EØS:

  • Ret til fortrydelse og udøve sådan en ret
  • Brugeren kan fortryde kontrakten, for sin registrering, inden for fjorten (14) dage uden angivelse af årsag. Fjortendagsperioden starter ved registrering.

 

Undtaget fra fortrydelsesret

- Brugeren har dog INGEN fortrydelsesret ved køb af billetter på Omnihorse til arrangementer eller events, eftersom billetter er undtaget fortrydelsesretten. Se mere i Forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.  
- Abonnement på Omnihorse 
Brugeren har heller ikke INGEN fortrydelsesret ved køb af medlemsskab i Omnihorse, når brugeren har oprettet sin profil og taget sit login i brug.
Se mere i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 17, stk. 2 jf. § 9, stk. 2, nr. 2a.

 

Klagemulighed

Fra 15. februar 2016 er det lovpligtigt at linke til ODR portalen med dette link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.3 Der er ikke mulighed for at fortryde fornyelser af igangværende medlemskaber.   

 

ANSVARSFRASKRIVELSE AF INDHOLD

Efter bedste kendskab, er alt information, i de offentliggjorte artikler på Omnihorse, nøjagtige og opdaterede på tidspunktet for offentliggørelsen. Omnihorse forsikrer dog ikke at informationen indeholdt i artiklerne er komplette og fuldstændige, Omnihorse vil ej heller stille nogen garanti for nøjagtigheden af indholdet. Selvom alle artikler bliver gennemgået regelmæssigt, kan nogle af oplysningerne have ændret sig siden offentliggørelsen eller den sidste gennemgang.     

Artiklerne er ikke juridisk rådgivende i nogen form, og kan heller ikke erstatte en advokats sagkyndige vurdering eller andre sagkyndige personer inden for de forskellige områder, som kan være omtalt i artiklerne. Bemærk venligst, at Omnihorse ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af og, de udtrykte meninger, i artikler bidraget af medlemmer.   

Artiklerne har som formål at tilbyde nuværende og fremtidige brugere at få et indblik i, hvad der venter dem og har til hensigt at informere dem omkring de forskellige aspekter af muligheder, der findes på Omnihorse. Omnihorse kan dog ikke holdes ansvarlige, hvis brugerens egne oplevelser adskiller sig fra det, der bliver præsenteret i artiklerne.